Analityka Zaawansowana

(W celu zaznaczenia więcej niż jednej pozycji w filtrach i listach wyboru należy przytrzymać CTRL/COMMAND)

Raport nr 1 ( 2 zakładki )- Bilnas Operacyjny dla kilku podmiotów

Raport nr 2 ( 7 zakładek ) - Raport Przekrojowy RDR MDM + ANALIZA FC/BC/LC

Raport nr 3 ( 6 zakładek ) - Tygodniowy Raport BC + Materiałówka ( włącznie z analizą inwentaryzacji)

Close Menu